Preventief Ketelonderhoud


Ketelonderhoud

Waarom is regelmatig nazicht en onderhoud zo belangrijk ?

Regelmatig nazicht en onderhoud van uw verwarmingsketel staan garant voor een jarenlang hoog rendement.

Deze kleine investering verlaagt uw energieverbruik met 3 tot 5% en verlengt de levensduur van uw ketel.

Vraag hieronder vrijblijvend meer informatie of prijzen!

 

Praktische weetjes

Wanneer een onderhoudsbeurt

In Vlaanderen bent u verplicht uw verwarmingsketel regelmatig te laten nakijken? Voor verwarmingsinstallaties op stookolie en vaste brandstof is dit jaarlijks, voor gasketels om de twee jaar.
De meest geschikte periode voor onderhoud is het voorjaar en de zomer.
Zo komt u op een koude winterdag nooit voor verrassingen te staan

Wie mag uw ketel onderhouden ?

Laat uw ketel enkel onderhouden en afstellen door een erkend technicus. Hij doet dit onder optimale voorwaarden van vakmanschap en veiligheid?

Wat houdt zo’n onderhoud in ?

De technicus zal de brander nakijken en onderhouden, de schoorsteen en zijn trekkracht controleren, de druk checken enz.
Voor het periodiek onderhoud van uw schoorsteen( niet van toepassing voor gesloten gasketels) schakelt u een erkend schoorsteenveger in.

Vraag steeds attesten en factuur

Na elke onderhoudsbeurt zal de technicus u een reinigingsattest afleveren en een verbrandingsattest met de gemeten parameters van de rookgassen? Bewaar de laatste twee attesten.
Een factuur met volgende gegevens geeft recht op belastingvermindering :

  1. Naar en adres
  2. Adres waar het ketelonderhoud plaatsvond
  3. Merk, type en serienummer van de ketel
  4. Melding dat het onderhoud is uitgevoerd in een woning die minstens 5 jaar bewoond is

Ten laste van de huurder of eigenaar ?

Het onderhoud van de verwarmingsketel valt ten laste van de gebruiker. Bij huurwoningen is dat de huurder. Als huurder bezorgt u best een kopie van de attesten aan de eigenaar.

Hoeveel kunt u fiscaal aftrekken ?

Voor energiebesparende uitgaven, waaronder het onderhoud van uw verwarmingsketel, bedraagt de belastingvermindering 40% van de uitgevoerde werken.

Wie heeft recht op deze belastingvermindering ?

De woning waarin de ketel staat opgesteld, moet bij het begin van de onderhoudswerken tenminste 5 jaar bewoond zijn. Als u een factuur op uw naam kunt voorleggen, hebt u ook als huurder recht op belastingvermindering.

Het onderhoud van uw verwarmingsketel in een notedop

STOOKOLIE

Welke ketels ? Nominaal vermogen groter of gelijk aan 20 kW
Door wie ? erkend technicus vloeibare brandstof
Wat ? reiniging ketel, warmtewisselaar, brander en schoorsteen; rookgasanalyse; rendementsmeting; roetmeting; afstelling
Hoe vaak ? Jaarlijks

AARDGAS

Welke ketels ? Nominaal vermogen groter of gelijk aan 20 kW
Door wie ? erkend technicus gasvormige brandstof
Wat ? ontstoffing, reiniging luchtaanzuigopeningen, branderbedden en warmtewisselaar; rookgasanalyse, rendementsmeting

Hoe vaak ? tweejaarlijks

raamfolie uitstraling